Regulamin płatności za warsztaty

  1. Płatność za warsztaty odbywa się z góry, przelewem bankowym, na podstawie faktury proforma przesyłanej na podany adres mailowy. Opłata jest potwierdzeniem obecności na warsztatach i rezerwacji studia w danym terminie.
  2. Obecność na warsztatach indywidualnych lub grupowych można odwołać najpóźniej na tydzień przed wyznaczonym dniem. W przeciwnym razie należy zapłacić w całości za kolejne zajęcia w nowych terminie (na podstawie kolejnej faktury proforrma).
  3. Po warsztatach, na podany adres mailowy przesyłana jest faktura VAT stanowiąca formę rachunku.